Iniciación

 Última Convocatorias

Curso Iniciación – Delegación SANTIAGO.

Formación Presencial:  25 e 26 de maio de 2024. 

Formación ON LINE: (de Asistencia Obrigatoria)

21/05/24  (20:00 h a 22:00 h).
22/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
23/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
28/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
29/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
30/05/24 (20:00 h a 22:00 h) (exames).

* A formación complementaria con asistencia a charlas, pdcs ou actividades neste contexto computarán a partir de se acade o APTO na realización do curso.

Inscrición

A inscrición debe realizarse seguindo tres pasos:

1. Cumprimentar e enviar o FORMULARIO ONLINE DE PREINSCRICIÓN no que xa se pide achegar o Xustificante de pago da cota de inscrición do Curso: 200 euros a ingresar en Caixabank: ES96 2100 1455 14 0200227406.

Esta taxa inclúe matrícula das convocatorias ordinarias, docencia, atención titorial, certificación de diplomas, documentación do curso e material didáctico.

A FGB confirmará a inscrición unha vez reciba completo o formulario de inscrición. 

Prazo de inscrición: ABERTO. 

 Última Convocatoria

Curso Iniciación – Delegación CORUÑA

Formación Presencial:  25 e 26 de maio de 2024. 

Formación ON LINE: (de Asistencia Obrigatoria)

21/05/24  (20:00 h a 22:00 h).
22/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
23/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
28/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
29/05/24 (20:00 h a 22:00 h).
30/05/24 (20:00 h a 22:00 h) (exames).

* A formación complementaria con asistencia a charlas, pdcs ou actividades neste contexto computarán a partir de se acade o APTO na realización do curso.

Inscrición

A inscrición debe realizarse seguindo tres pasos:

1. Cumprimentar e enviar o FORMULARIO ONLINE DE PREINSCRICIÓN no que xa se pide achegar o Xustificante de pago da cota de inscrición do Curso: 200 euros a ingresar en Caixabank: ES96 2100 1455 14 0200227406.

Esta taxa inclúe matrícula das convocatorias ordinarias, docencia, atención titorial, certificación de diplomas, documentación do curso e material didáctico.

A FGB confirmará a inscrición unha vez reciba completo o formulario de inscrición. 

Prazo de inscrición: ABERTO ata o 13 de maio (ás 12:00 h)