Identidade

Visión e Natureza

Federación Galega de Baloncesto é unha entidade de dereito privado que reúne xogadoras e xogadores, adestradoras e adestradores, árbitros, así como clubs, asociacións, agrupacións e a totalidade de entidades adicadas á práctica do baloncesto no territorio galego.

A FGB quere ser, xa que logo, un axente social activo que orienta os seus esforzos a facer do baloncesto unha ferramenta de cambio a prol da cohesión e o benestar da sociedade galega.

Rol da FGB

A Federación Galega de Baloncesto ordenará, dirixirá e planificará as actividades do Baloncesto Galego para que contribúan do xeito máis eficiente á cohesión e ao benestar da sociedade galega.

A FGB levará sempre a cabo as súas accións en coordinación co organismo competente da Xunta de Galicia, os Estatutos da Federación Española de Baloncesto e as disposicións que traten das actividades de ámbito español e da FIBA no ámbito internacional.

Valores

Gozar participando

Gozar participando

Creamos contornas dinámicas a través da participación activa e entusiasta dos individuos. Gozamos xogando, falando e vivindo o baloncesto.

Recoñecer o esforzo pola excelencia

Recoñecer o esforzo pola excelencia

Esforzámonos pola mellora constante na práctica do baloncesto e na xestión e administración de todas as tarefas que están asociadas á práctica do deporte. Este esforzo de dar o máximo de nós mesmos en cada acción, trasládase fóra da cancha e dos despachos no noso esforzo por ser cidadás e cidadáns exemplares.

Vivir a nosa identidade

Vivir a nosa identidade

Sentimos a nosa identidade e transmitimos os nosos valores a través das nosas actuacións. Defendemos con orgullo as cores das seleccións galegas como embaixadoras da nosa cultura e identidade.

Promover o liderado

Promover o liderado

Lideramos a través do noso propio exemplo e inspiramos e motivamos por medio das nosas actuacións e resultados. Asumimos a nosa responsabilidade no desenvolvemento do potencial das nosas compañeiras e compañeiros máis aló da identificación coas cores do noso club.

Fomentar a amizade

Fomentar a amizade

Levamos o traballo en equipo, fundamental para a práctica do baloncesto, ao extremo de contar con grupos de amigas e amigos traballando e esforzándose por obxectivos compartidos.

Actuar de modo sustentable

Actuar de modo sustentable

Actuamos procurando as opcións sustentables para a propia Federación e a sociedade. As nosas accións teñen presente ás futuras xeracións.

Competencias

Son competencias estatutarias da Federación Galega de Baloncesto:

a) Promocionar o desenvolvemento e práctica do baloncesto, regulamentar e coordinar o aspecto técnico e organizar os campionatos e competicións da súa xurisdición.

b) Regular o réxime xurídico e disciplinario dos clubs, asociacións, agrupacións, comités e a totalidade das entidades, xogadoras e xogadores, adestradoras e adestradores, árbitros, oficiais de mesa, técnicas e técnicos arbitrais, directivas e directivos e, por último, de todas aquelas persoas que dalgún xeito interveñan na organización e práctica do baloncesto cumprindo sempre as disposicións vixentes sobre estes casos.

c) Formar e cualificar o personal técnico e deportivo especializado.

d) Coordinar as funcións e competencias das Federacións Zonais e Delegacións Comarcais.

e) Regular o seu réxime disciplinario e velar polo seu cumprimento.

f) Asignar, controlar e fiscalizar as axudas e subvencións dos seus afiliados.

No ámbito internacional, a Federación Galega de Baloncesto participará en competicións de acordo co que establezan as disposicións vixentes.