Convocatoria da Asemblea Ordinaria FGB 2020

A FGB realiza a convocatoria pública da súa Asemblea Xeral Ordinaria para a presente temporada 2019 – 2020. Concovada baixo a circular nº 28 desta FGB, a citada xuntanza queda programada para celebrarse o vindeiro 15 de xullo en Santiago de Compostela.

A sede para a mesma será o Hotel Congreso (Rúa das Mámoas, Montouto, Teo) e o horario marcado estipula as 17.30 h como razón para a primeira convocatoria, e as 18.00 h para a segunda.

Esta Asemblea Xeral 2020 realizarase baixo a seguinte orde do día:

1º Reconto dos Membros presentes.

2º Aprobación da acta da sesión anterior.

3º Informe do Presidente.

4º Modificacións dos Regulamentos Xeral e Disciplinario da FGB para a tempada 2020/2021.

5º Aprobación Normas para Competicións Oficiais da FGB para a tempada 2020/2021.

6º Aprobación do Calendario de Actividades 2020 – 2021.

7º Contas Anuais e liquidación do Orzamento do Exercicio 2019.

9º Orzamento do Exercicio 2020.

10º Ratificación dos Comités de Competición e Apelación.

11º Rogos e Preguntas.

Asemblea FGB 2020 – Normas de realización

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram